Proses Benthyciad

Benthyciadau busnes rhwng £10,000 a £150,000
Benthyciwr ar sail perthynas
Proses benthyca gyflym
Penderfyniadau benthyca a wneir gan bobl
Dim costau ad-dalu cynnar
Gwasanaeth cwsmeriaid â sgôr 5 seren

Mae ein proses fenthyca yn cynnwys pedwar cam cyflym, syml a chefnogol, sy'n golygu y gallwch chi barhau i ganolbwyntio'ch ymdrechion ar redeg eich busnes.

 • Cam Un

  Cyflwyno ffurflen gais gychwynnol ar-lein mewn llai na 2 funud
 • Cam Dau

  Bydd eich ffurflen gais yn cael ei hadolygu a byddwch yn derbyn ymateb cymhwysedd cychwynnol o fewn dau ddiwrnod busnes.
 • Cam Tri

  Bydd busnesau cymwys yn cael Rheolwr Datblygu Busnes a Benthyca pwrpasol a fydd yn eich cefnogi trwy gydol eich cais am fenthyciad*.
 • Cam Pedwar

  Gall ymgeiswyr llwyddiannus ddisgwyl i’w cais am fenthyciad a’r broses gymeradwyo gymryd 2-3 wythnos ar gyfartaledd†

Defnyddiau poblogaidd ar gyfer benthyciad busnes

Gellir defnyddio ein benthyciadau at amrywiaeth o ddibenion i helpu eich busnes i ffynnu a ffynnu.

• Cyfalaf twf
• Cyflogi staff ychwanegol
• Prynu offer newydd
• Adnewyddu/prynu eiddo
• Prynu busnes

Dechreuwch mewn dim ond dau funud...

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau eraill? Ymwelwch â'n Adran Cwestiynau Cyffredin yma neu siaradwch â pherson go iawn ar ein sgwrs fyw

*Mae credyd yn amodol ar statws. Mae gwiriadau credyd, asesiadau fforddiadwyedd, telerau ac amodau yn berthnasol.

† Darparu'r holl wybodaeth ategol o'r cychwyn cyntaf. Gall y broses gymryd mwy o amser os oes angen diogelwch ychwanegol.

Adolygiadau Cwsmeriaid Diweddaraf