Meini Prawf Cymhwysedd

Mae Benthyciadau Busnes BCRS wedi ymrwymo i gefnogi busnesau bach ar draws Gorllewin Canolbarth Lloegr a Chymru nad ydynt yn gallu cael cyllid gan fenthycwyr traddodiadol fel banciau. Wedi’i sefydlu fel benthyciwr dielw, rydym yn deall bod benthyciadau o £10,000 i £150,000 yn hanfodol i helpu busnesau fel eich un chi i dyfu a ffynnu.

I fod yn gymwys i gael benthyciad gyda BCRS chi RHAID gallu ateb 'ie' i I gyd o’r meini prawf canlynol:

 • Ydych chi am fenthyg rhwng £10,000 a £150,000?
 • A yw trosiant busnes blynyddol yn llai na £45 miliwn?
 • A ellir darparu tystiolaeth i ddangos y gall y busnes fforddio’r benthyciad y gofynnwyd amdano, megis:
  – cyfrifon y 3 blynedd diwethaf
  – cyfrifon rheoli cyfoes
  – rhagolwg llif arian 12 mis
 • A yw trosiant busnes blynyddol yn llai na £45 miliwn?
 • Nid yw'r cyfrif banc busnes yn dangos enillion lluosog neu enillion heb eu talu.
 • Nid oes gan y busnes unrhyw drefniadau Amser i Dalu cyn mis Chwefror 2020.
 • A oes gan y cyfarwyddwr(wyr) busnes hanes credyd personol glân?
  (hy, dim CCJs / IVAs / methdaliadau)