Newid Cyfradd Sylfaenol

Pleidleisiodd Pwyllgor Polisi Ariannol Banc Lloegr ar 3 Awst 2023 i gynyddu’r gyfradd sylfaenol i 5.00% o 5.25%

Os codir llog ar eich benthyciad ar ymyl sy’n uwch na chyfradd sylfaenol Banc Lloegr, cynyddir y gyfradd llog a godir ar eich benthyciad o 3 Awst 2023.

Ni fyddwn yn cynyddu eich ad-daliadau misol, ond bydd cyfnod eich benthyciad yn cael ei ymestyn nes bod y llog ychwanegol wedi’i gasglu.

Os codir y llog ar eich benthyciad ar gyfradd llog sefydlog, ni fydd unrhyw gynnydd yn y gyfradd llog na’r tymor.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y newid yn eich cyfradd llog neu os ydych yn cael anawsterau ariannol, cysylltwch â ni drwy siarad â'ch Rheolwr Datblygu Busnes, ffonio 0345 313 8410 neu anfon e-bost. customerrelations@bcrs.org.uk